« Home | Bagaichean falamh ach làn naidheachd » 

 

Taibhsean chòmhradh a-nis glacte

B’ àbhaist muinntir nam bailtean beaga a bhith a’ ceannaich pàipearan-naidheachd agus suiteas agus tombaca anns a’ bhùth seo mus deach iad dhachaidh. Abair àite ionmhais a bh’ ann dhuinn gu h-àraidh nan robh sinn a’ dhèanamh deiseil a dhol gu Skegness air latha brèagha air choireigin mus do chuir sinn a leithid dragh air an t-sreath ozone. Bha busaichean dearg no busaichean gorm ri fhaighinn. Tha na busaichean gorm fhathast a ruith, ciamar a tha iad a’ cumail orra leis na sealgairean a tha os cionn a’ ghnìomhachas ud sna làithean seo chan eil càil fhios agam. Tha coltas sòbair air na busaichean ud agus tha iad a’ toirt cuideachaidh dhan bhaile airson a bhith pàirt dhen t-saoghal ach a bhith gad sheachnadh aig an aon àm. ‘S e cleas anabarrach fhèin math a th’ ann ach gu ruige seo ‘s e fhathast coimhearsnachd a th’ann. Agus sin ged’ s a tha àirneis far an robh cuideigin a’ dèanamh beòshlàint. Taibhsean chòmhradh a-nis glacte air cùl dorais a bha daonnan fosgailte. Tha aig eachdraidh a bhith a’ caogadh a-mach o thaobh thall cùirteanan-lìon.

Mu mo dheidhinn

  • 'S mise Uaineach
  • o Thìr nam Blòg
Cò th'ann?

Ceanglaichean

Dèanta le Blogger
agus Blogger Templates